HMH

Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Kết quả kinh doanh: Riêng quý II, Công ty mẹ HMH lãi hơn 27 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng lãi hơn 29 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Theo báo cáo tài chính quý II/2012 của công ty mẹ HMH, lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính trong khi đó doanh thu chính của công ty chỉ chiếm 7,5%.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10,5 tỷ đồng, tăng thêm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ 2011.

Doanh thu tài chính đóng góp tới 25,2 tỷ đồng trong bối cảnh chi phí cho hoạt động này chỉ chiếm có 33 triệu đồng. Nhờ đó quý II năm nay HMH đạt 27,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Nâng mức lũy kế 6 tháng đầu năm, HMH lãi hơn 29 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành thì lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng 2012 của HMH đạt 4.065 đồng.


Theo - HMHCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 130,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 105,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX34,0 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược