HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

Tăng vốn: HLC sẽ phát hành thêm 18 triệu CP trong năm nay

HLC sẽ phát hành gần 2 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 6:1 và chào bán 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 25/11/2012, Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin ( HLC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 .

Tại Đại hội, các cổ đông HLC thông qua hương án tăng vốn điều lệ từ 119,55 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 18 triệu cổ phiếu trong quý IV/2012. HLC sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 6:1 (sở hữu 6 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu) và chào bán 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1: 1,34.

Ngoài ra, cổ đông HLC thông qua chủ trương điều chỉnh dự án khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Bá Ái và không bầu bổ sung.
 


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược