HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

BCTC quý III: Chi phí lãi tăng vọt, lợi nhuận HLC giảm mạnh

Lũy kế 9 tháng đầu năm HLC chỉ lãi 18,7 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.567 đồng.

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC) thông báo kết công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3 của HLC đạt hơn 403 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011. Lãi gộp cùng tăng khá mạnh từ 92,8 tỷ đồng lên 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên chi phí lãi vay năm nay đã tăng vọt từ 39 tỷ lên 70,2 tỷ dẫn đến lợi nhuận sau thuế lao dốc từ 10,8 tỷ đồng xuống 4,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm HLC chỉ lãi 18,7 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.567 đồng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược