HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

Kết quả kinh doanh: HLC công bố lỗ quý II

Thu không đủ bù chi phí nên quý II/2012 khiến HLC lỗ 180 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2012 của CTCP Than Hà Lầm - TKV (HLC), doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính đạt gần 370 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Đáng chú ý là trong quý này, các khoản chi phí của HLC đã ngốn hết doanh thu, trong đó chi phí tài chính hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng 16,3 tỷ đồng và chi phí quản lý 25,9 tỷ đồng.

Dẫn đến quý II/2012 công ty lỗ gần 180 triệu đồng. Trong khi đó cùng kỳ 2011 công ty lãi 12,5 tỷ đồng và trong quý I năm nay lãi 14,8 tỷ đồng.

Năm 2012, HLC đặt kế hoạch doanh thu hơn 1.970 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2011. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 78,4 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2011. Cổ tức dự kiến từ 14% - 16%/vốn điều lệ.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược