HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: Quý I lãi 14,8 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2012.

Doanh thu thuần quý I/2012 đạt 409 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu quý này là 74,88% trong khi cùng kỳ là 76,75% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 102,8 tỷ đồng, tăng 18,37% so với năm  2011.

Doanh thu tài chính tăng 18,37%, chi phí tài chính( chi phí lãi vay) tăng 40,82%, chi phí bán hàng tăng 10%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ không đáng kể.

Tuy các khoản chi phí có tăng nhưng,cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận do mảng doanh thu hoạt đồng tài chính quý I  đạt 19,04 tỷ đồng, tăng 27,44% so với cùng kỳ.

Kết quả LNST quý I/2012, HLC đạt 14,87 tỷ đồng, tăng 48,26% so với cùng kỳ năm 2011 đạt 10,03 tỷ đồng. EPS quý I đạt 1,244 tỷ đồng.

 


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược