HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: 27/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 16%

Ngày 27/03/2012, CTCP Than Hà Lầm - TKV (HLC) sẽ thực hiện chốt quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2011 tỷ lệ 16%.

1.  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012

 

2.  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012

 

3.  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền  năm 2011

 

 - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.600 đồng)

 

 - Thời gian thực hiện: 26/04/2012

 

 - Địa điểm thực hiện:

 

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 26/04/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược