HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

HLC: EPS năm 2011 đạt 4.263 đồng

HLC vượt kế hoạch 50,82 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó.

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011.

Hoạt động kinh doanh của HLC chủ yếu dựa vào mảng kinh doanh chính, doanh thu tài chinh, thu nhập khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Riêng trong quý IV, HLC đạt 492,33 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với mức 481,36 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng cao so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 62,98 tỷ đồng, giảm 41,73% so với cùng kỳ năm 2010.

LNST của riêng quý IV đạt 17,62 tỷ đồng, giảm 28,29% so với cùng kỳ. LNST cả năm 2011 đạt 50,96 tỷ đồng, tăng 13,37% so với năm 2010. EPS năm 2011 đạt 4.263 đồng.

HLC vượt kế hoạch 50,82 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó.

 


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX7,1 +0,2 (2,9%) 4,22,3
HNX7,0 +0,3 (4,5%) 3,73,5
HNX5,3 +0,1 (1,9%) 5,22,5
HNX9,0 +0,7 (8,4%) 15,10,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 4,42,7
HNX8,4 -0,1 (-1,2%) 3,82,9
HNX6,0 +0,1 (1,7%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược