HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Công bố thông tin: HHS thông qua mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

 

Theo đó, giá chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu là 16.452 đồng/CP và thị giá cổ phiếu tại  ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là 34.700 đồng/CP.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược