HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Kết quả kinh doanh: HHS báo lãi 21,66 tỷ đồng trong quý IV

Do đặc thù ngành là kinh doanh dòng xe tải nặng, xe ben phục vụ chủ yếu cho các công trình xây dựng, tuy nhiên thị trường BĐS ảm đạm nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với mức tăng trưởng 76,23% về doanh thu khi đạt 141,4 tỷ đồng và lãi gộp đạt 234 tỷ đồng, tăng 42,24%.

Trong quý IV/2011 công ty có khoản hoàn nhập chi phí bán hàng 6,15 tỷ đồng, trong khi đó quý này công ty phải trả xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Giảm trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý IV Công ty đạt 21,66 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2012 công ty lãi ròng 69,9 tỷ đồng, chỉ bằng 66,6% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2011.

HHS cho biết, nguyên nhân lợi nhuận quý IV giảm là do đặc thù kinh doanh chính của HHS là dòng xe tải nặng, xe ben phục vụ chủ yếu cho các công trình xây dựng.

Trong thời gian qua, do ngân hàng thắt chặt các nguồn vốn vay đầu tư xây dựng bất động sản, nên thịt rường xây dựng, kinh doanh bất động sản gặp khó khăn và đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.

Ngày 22/1/2013 HHS công bố báo cáo quản trị công ty năm 2012. Theo đó, trong năm 2012 Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 04 nghị quyết.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của HHS và báo cáo tài chính quý IV/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược