HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Kết quả kinh doanh: 9 tháng, HHS hoàn thành gần 70% kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế của riêng quý 3 đạt 20,39 tỷ đồng, tăng 35,57% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3 đạt 109,14 tỷ đồng, giảm 5,76% so với cùng kỳ còn 109,14 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 18,51 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 20,4 tỷ đồng, tăng 35,57% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng 2012 HHS lãi  81,34 tỷ đồng, tăng 63,65% so với 9 tháng năm 2011.

So với kế hoạch 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2012 được ĐHCĐ giao phó, kết thúc quý 3, HHS hoàn thành 67,78%. 


Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,8 0,0 (0,0%) -5,6-0,2
HSX88.473,8 +88.458,3 (570.698,5%) -3,1-1,3
HSX822.804,5 +822.800,5 (20.416.885,6%) 3,210,0
HSX8.847,6 +8.827,0 (42.849,3%) 0,313,2
HSX168.100,3 +168.056,3 (381.946,1%) 2,05,8
HSX619.315,3 +619.305,8 (6.519.008,3%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược