HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Công bố thông tin: HHS thayđổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Theo đó, HHS đã đăng ký bổ sung xấp xỉ 7,5 triệu cổ phiếu trên VSD kể từ ngày 4/9/2012 và giá trị chứng khoán bổ sung là 7,5 tỷ đồng

Tổng số cổ phiếu đăng ký: 22.499.981 CP
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược