HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD: HHS thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đây là lần thay đổi thứ 7 của CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

 Nội dung thay đổi của giấy đăng ký kinh doanh: Thay đổi vốn điều lệ.Theo đó vốn điều lệ của HHS tăng từ 150 tỷ đồng lên xấp xỉ 225 tỷ đồng.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược