HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Giao dịch cổ phiếu: HHS giao dịch bổ sung 7,5 triệu cổ phiếu vào ngày 17/9/2012

Sở GDCK Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) được giao dịch xấp xỉ 7,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm.

Đây là số cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị niêm yết xấp xỉ 75 tỷ đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực vào 10/9/2012 và ngày giao dịch 17/9/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược