HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

Niêm yết bổ sung: HHS được niêm yết bổ sung gần 7,5 triệu cổ phiếu

Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2012.

 Sở GDCK tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) được niêm yết bổ sung 7.499.981 triệu cổ phiếu tương ứng với xấp xỉ 74,5 tỷ đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực kể từ 10/9/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược