HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

BCTC soát xét: HHS bị lưu ý khoản đầu tư vào Hưng Việt

Tổng số vốn HHS tham gia vào dự án Dự án "Xây dựng và kinh doanh Trung Tâm thương mại- Dịch vụ, nhà ở Golden- Land Building" là 300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012.
 
Kết quả lợi nhuận sau soát xét không có gì thay đổi so với trước soát xét, đạt 33,19 tỷ đồng, giảm 45,55% so với cùng kỳ.
 
Đáng chú ý là tại phần ý kiến kiểm toán, việc công ty cho Công ty Hưng Việt vay tiền tiếp tục được đề cập. Cụ thể:
 
"Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2/HTKD ngày 1/1/2012 với Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt. Theo đó, tổng số vốn công ty tham gia vào dự án Dự án "Xây dựng và kinh doanh Trung Tâm thương mại- Dịch vụ, nhà ở Golden- Land Building" là 300 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, công ty đã góp vốn đầu tư theo hợp đồng này 260,82 tỷ đồng. Công ty cổ phần Hưng Việt được thành lập ngày 21/7/2006 và đang quản lý dự án trên. Hưng Việt là công ty chịu sự kiểm soát của ông Đỗ Hữu Tạ đồng thời là cổ đông có quyền kiểm soát đối với công ty.
 
Tại thời điểm lập báo cáo quý II này, Hưng Việt vẫn đang trong quá trình đầu tư và khả năng thu lợi nhuận của khoản đầu tư này tuỳ thuộc vào tình hình tài chính và hoạt động của Hưng Việt trong tương lai.
 
Cổ đông lớn của công ty và CTCP Thương mại Hưng Việt cam kết chịu trách nhiệm trong việc thu hồi khoản đầu tư trên bằng tài sản cá nhân. 

Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược