HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền vào 8/8.

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 của CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Tổng số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến: 7.500.000 cổ phiếu

Cùng ngày, HHS báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm. Chi tiết tại đây
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,6 0,0 (0,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX530.841,8 +530.824,6 (3.095.187,3%) -3,1-1,3
HSX283.115,6 +283.111,0 (6.167.995,0%) 3,210,0
HSX406.978,8 +406.953,6 (1.611.697,2%) 0,313,2
HSX44.237,3 +44.190,3 (94.021,9%) 2,05,8
HSX601.620,6 +601.610,6 (6.016.105,8%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược