HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền vào 8/8.

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 của CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Tổng số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến: 7.500.000 cổ phiếu

Cùng ngày, HHS báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm. Chi tiết tại đây
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX477.757,6 +477.741,1 (2.895.400,7%) -3,1-1,3
HSX168.099,9 +168.095,9 (4.234.153,9%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.455,3 (478.136,6%) 0,313,2
HSX70.779,3 +70.736,9 (166.832,3%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.839,9 (117.865,7%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược