HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền vào 8/8.

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 của CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Tổng số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến: 7.500.000 cổ phiếu

Cùng ngày, HHS báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm. Chi tiết tại đây
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX663.552,2 +663.534,8 (3.813.418,2%) -3,1-1,3
HSX345.047,1 +345.043,0 (8.374.829,1%) 3,210,0
HSX8.847,6 +8.826,7 (42.232,9%) 0,313,2
HSX88.474,0 +88.432,0 (210.552,5%) 2,05,8
HSX725.483,6 +725.474,4 (7.894.172,1%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược