HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

HHS: Vợ Trưởng BKS đăng ký bán 1.000 CP

Bà Trần Thị Hường – vợ ông Nguyễn Trọng Cường – Thành viên BKS của CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đăng ký bán toàn bộ 1.000 CP kể từ ngày 1/8/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Hường

Mã chứng khoán: HHS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Trọng Cường

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/8/2012 đến ngày 30/8/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX106.168,5 +106.150,5 (589.725,0%) -3,1-1,3
HSX8.847,4 +8.843,4 (221.639,3%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.452,2 (409.501,0%) 0,313,2
HSX46,0 0,0 (0,0%) 2,05,8
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.385.009,3%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược