HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: 6/6 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (HDA).

Cụ thể, ngày 6/07 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 8/07.

HDA sẽ tiến hành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) vào ngày 26/07/2011.

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty, địa chỉ số 59 đường Thiên Đức, Yên Viên,Gia Lâm, Hà Nội.


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược