HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: 4/5 chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

CTCP Hãng Sơn Đông á (HAD) thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                               

 

Mệnh giá:  10.000 đồng

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2011

 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/4/2011

 

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

 

Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

 

Thời gian thực hiện:  ngày 22/5/2011;

 

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thắng Lợi Hà Nội


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM23,6 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,3 (5,4%) -0,7-4,9
HSX141.558,0 +141.536,0 (644.811,1%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược