HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

Kết quả kinh doanh: HDA lãi 3,2 tỷ đồng sau 9 tháng

Doanh thu quý 3/2012 đạt 21,59 tỷ đồng, tăng 6% và LNST đạt 916 triệu đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần hãng sơn Đông Á (HDA) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu quý 3/2012 đạt 21,59 tỷ đồng, tăng 6% và LNST đạt 916 triệu đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước

HDA giải trình nguyên nhân là do:

+ Mặc dù điều kiện kinh tế nói chung vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng HDA đã rất nỗ lực để thúc đẩy Doanh thu quý 3/2012, tăng so với cùng kỳ năm trước là hơn 1,2 tỷ đồng.

+ Song bên cạnh đó, HDA đang cho ra một dòng sản phẩm mới ra thị trường, cũng vì thế mà các chi phí như: Chi phí Quản lý, Chi phí bán hàng vì vậy mà tăng hơn,…điều này làm ảnh hưởng tới Lợi nhuận sau thuế của công ty, tương ứng với tỷ lệ giảm 16,6%.

9 tháng đầu năm 2012, HDA đạt 60,41 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ và LNST đạt 3,15 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.433 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

21.59

20.32

6.25%

60.41

60.06

0.58%

LNTT

1.11

1.26

-11.90%

3.67

5.06

-27.47%

LNST

0.92

1.10

-16.36%

3.15

4.43

-28.89%

EPS đồng

417

500

 

1.433

2.013

 


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược