HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

Chiến lược kinh doanh: HDA lên kế hoạch tăng vốn từ 22 tỷ lên 90 tỷ

6 tháng đầu năm, HDA công bố lãi 2,2 tỷ đồng, giảm 32,8% so với cùng kỳ.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:       CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/8/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng:       22/08/2012

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

- Thời gian thực hiện: 15/09/2012

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 1 tòa nhà Hàng Hải, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp: Xin ý kiến về phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 90 tỷ, và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

HIện HDA đang hoạt động với số vốn 22 tỷ đồng. Trong năm nay, HDA đặt kế hoạch doanh thu 110 tỷ đồng, lợi nhuận 7,4 tỷ đồng và cổ tức 30%.

Tính đến ngày 30/06, HDA có 252 triệu đồng thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển đạt 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 2,4 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HDA  công bố lãi 2,2 tỷ đồng, giảm 32,8% so với nửa đầu năm 2011.


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược