HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Ông Trần Mạnh Thắng không còn là cổ đông lớn

Ông Trần Mạnh Thắng đã bán 50.000 CP CTCP Hãng Sơn Đông á (HAD), giảm lượng CP nắm giữ sau giao dịch xuống còn 76.300 CP (tỷ lệ 3,47%) và không còn là cổ đông lớn.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Mạnh Thắng

Mã chứng khoán: HDA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126.300 CP (tỷ lệ 5,74%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 76.300 CP (tỷ lệ 3,47%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 03/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược