HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Năm 2012 sẽ tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng

Theo dự kiến, CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA) sẽ trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%vào ngày 15/8/2012.

ĐHCĐ CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 22 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng; trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, với tổng giá trị là 4,4 tỷ đồng, dự kiến thực hiện vào ngày 15/8/2012.
 
Năm nay, HDA đặt kế hoạch doanh thu 110 tỷ đồng, LNTT 7,4 tỷ đồng, cổ tức 30%. Quý I, Công ty đạt doanh thu bằng 12% kế hoạch cả năm, giảm 23% so với cùng kỳ 2011; lỗ 1,98 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011, HDA đạt doanh thu 92,4 tỷ đồng, LNST 5,63 tỷ đồng, chỉ đạt 40% kế hoạch đề ra.

Q.Sơn


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 -0,2 (-2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX698.942,1 +698.882,9 (1.180.545,4%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,2 (9,5%) 0,97,4
HNX4,6 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX61.931,8 +61.904,6 (227.590,4%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược