HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Năm 2012 sẽ tăng vốn lên gấp đôi

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu thuần 110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,6 tỷ đồng, cổ tức 30%.

ĐHCĐ CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 22 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp. Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu thuần 110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,6 tỷ đồng, cổ tức 30%.

Năm 2011, Công ty đạt doanh thu thuần 92,386 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6,1 tỷ đồng.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược