HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Ông Trần Mạnh Thắng trở thành cổ đông lớn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo, Ông Trần Mạnh Thắng đã mua 126.300 CP và trở thành cổ đông lớn.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Mạnh Thắng

 

Mã chứng khoán: HDA

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 126.300 CP

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,74%

 

Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược