HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Bà Vũ Thanh Huyền không còn là cổ đông lớn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo, Bà Vũ Thanh Huyền đã bán toàn bộ 126.300 CP và không còn là cổ đông lớn của CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Huyền

 

- Mã chứng khoán: HDA

 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126.300 CP (tỷ lệ 5,74%)

 

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 126.300 CP

 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,9 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM1,8 -0,3 (-14,3%) -5,6-0,4
HSX583.926,4 +583.863,6 (929.719,1%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX150.405,4 +150.379,7 (585.135,0%) 1,84,7
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược