HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Bà Vũ Thanh Huyền - Cổ đông lớn đăng ký bán 126.300 CP

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thanh Huyền - Cổ đông lớn CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA) như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Huyền

 

Mã chứng khoán: HDA

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126.300 CP (tỷ lệ 5,74%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 126.300 CP

 

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân

 

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

 

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/04/2012

 

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 -0,2 (-2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX698.942,1 +698.882,9 (1.180.545,4%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,2 (9,5%) 0,97,4
HNX4,6 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX61.931,8 +61.904,6 (227.590,4%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược