HDA

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

HDA: Bà Vũ Thanh Huyền - Cổ đông lớn đăng ký bán 126.300 CP

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thanh Huyền - Cổ đông lớn CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA) như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Huyền

 

Mã chứng khoán: HDA

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126.300 CP (tỷ lệ 5,74%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 126.300 CP

 

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân

 

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

 

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/04/2012

 

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 87,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 22,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM23,6 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,3 (5,4%) -0,7-4,9
HSX141.558,0 +141.536,0 (644.811,1%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược