HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HAP - 18/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 06/04/2013 đến ngày 15/04/2013.

 

Ngày 06/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 202/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (mã CK: HAP) như sau:

Tổ chức niêm yết                                         : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán                                          : HAP

Loại chứng khoán                                        : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                                     : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 18/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng                               : 20/03/2013

Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện : Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 06/04/2013 đến ngày 15/04/2013

Địa điểm thực hiện  : Sẽ được thông báo trực tiếp tới từng cổ đông bằng văn bản

Nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo trực tiếp tới từng cổ đông bằng văn bản


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược