HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

Kết quả kinh doanh: HAP lãi quý IV giảm 43% so với cùng kỳ

Mặc dù doanh thu quý IV của HAP có mức tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ nhưng do chi phí hoạt động cao nên lãi ròng 5,07 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

 

 

CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012.
 
Doanh thu thuần trong quý IV HAP đạt  gần 99 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá cả các yếu tố đầu vào tăng mạnh nên lãi gộp đạt trên 16,15 tỷ đồng, bằng 89,3% so với quý IV/2011.Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm mạnh còn 946 triệu đồng.
 
Trong khi đó, cũng bắt nguồn từ việc tăng giá các yếu tố đầu vào nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 16%.
 
Các nguyên nhân trên đã làm lợi nhuận sau thuế quý IV của công ty mẹ HAP đạt 5,07 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.
 
Lũy kế cả năm 2012, HAP lãi ròng 10,5 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với con số 10,73 tỷ đồng đạt được trong năm 2011.
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược