HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

Giải trình KQKD: HAP – Quý III lợi nhuận hợp nhất giảm 55,54%

CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III/2012 đạt 1,2 tỷ đồng giảm 55,54% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của tập đoàn chỉ tăng 3,08%. Nhưng nhờ tiết giảm được chi phí nên lợi nhuận thuần có mức tăng 537%.

Khoản thu nhập khác chỉ bằng 2,67% dẫn đến lợi nhuận khác giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận giảm.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược