HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

Công bố thông tin: HAP thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Số cổ phiếu có quyền biểu quyết trước thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng: 24.280.759 CP

Số cổ phiếu bổ sung: 3.639.032

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành: 27.919.791
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược