HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

HAP chuyển nhượng 20% vốn tại Hafinco

Thông tin trên đã được Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) thông qua ngày 31/7/2012.

Trước khi chuyển nhượng, HAP nắm giữ 36% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Hafinco tương ứng 3,5 triệu cổ phiếu.

Và HAP sẽ chuyển nhượng 2 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất, số cổ phiếu HAP nắm giữ tại Hafinco là 1,5 triệu tương ứng 15% vốn điều lệ.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược