HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

HAP: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Theo đó, HAP đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán ( AASC) là đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Cụ thể, AASC có nhiệm vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2012 cho CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) theo hợp đồng đã ký


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược