HAP

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco (HSX)

HAP: 25/7 giao dịch 3,64 triệu CP phát hành thêm

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, ngày 25/7 tới đây 3,64 triệu cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) sẽ chính thức được giao dịch.

Số lượng:  3.639.032 cổ phiếu (Ba triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn không trăm ba mươi hai cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 528/2012/TB-SGDHCM ngày 22/05/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 36.390.320.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực:   18/07/2012

Ngày chính thức giao dịch:   25/07/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 410,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược