HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Giải trình KQKD: HAI: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Q1/2013 (năm tài chính 01/10/2012 đến 30/09/2013)

CTCP Nông Dược Hai (HAI) giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Q1/2013 (năm tài chính 01/10/2012 đến 30/09/2013) biến động trên 10% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tăng từ 157.816.647.062 VNĐ lên 170.306.033.331 VNĐ tương đương 7,91% trong khi giá vốn giảm khiến lãi gộp tăng từ 17.040.194.512 VNĐ lên 30.872.940.228 VND tương đương với 81,18%.

Bên cạnh đó, cùng với tình hình phục hồi của nên kinh tê,s chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước đã giúp Công ty đắt giảm chi phí xuống một cách đáng kể.

Chi tiết giải trình xem tại đây

Giải trình KQKD: HAI: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Q1/2013 (năm tài chính 01/10/2012 đến 30/09/2013)HAI

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,9 +0,4 (8,9%) 1,84,4
HNX30,6 +0,7 (2,3%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX52,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,6 -0,3 (-3,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,4 (2,5%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,9 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược