HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Công bố thông tin: HAI bị nhắc nhở chậm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở CTCP Nông dược HAI (HAI) chậm công bố báo cáo thường niên năm 2012.

Sở cho biết, HAI đã công bố báo cáo thường niên năm 2012 trên website của công ty vào ngày 19/12/2012 nhưng đến nay Sở vẫn chưa nhận được.

Sở yêu cầu công ty khẩn trương công bố thông tin kèm theo giải trình việc chậm công bố thông tin.


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược