HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Kết quả kinh doanh: Lãi quý I NĐTC 2012-2013 tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ

Chi phí giá vốn và chi phí hoạt động giảm là những nguyên nhân chính giúp lợi nhuận quý I niên độ tài chính 2012-2013 của HAI tăng trưởng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ khi đạt 12,44 tỷ đồng

Công ty cổ phần Nông dược H.A.I ( HAI) công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2013 (niên độ 1/10/2012 – 30/9/2013)

Doanh thu thuần trong quý HAI đạt 170,3 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2012. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần giảm từ 89,2% xuống còn 81,87% giúp lãi gộp có mức tăng 81% khi đạt 30,87 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính không đáng kể nhưng chi phí tài chính và chi phí hoạt động khác đều giảm. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý I của HAI có mức tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ niên độ khi đạt 9,33 tỷ đồng.  

Chi tiết kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2012-2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược