HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Công bố thông tin: HAI – biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

CTCP Nông dược HAI (HAI) công bố biên bản họp Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Toàn văn biên bản được đăng tải trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,9 +0,4 (8,9%) 1,84,4
HNX30,6 +0,7 (2,3%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX52,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,6 -0,3 (-3,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,4 (2,5%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,9 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược