HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Công bố thông tin: HAI bị cảnh cáo trên toàn thị trường

Lý do: Chậm công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012.

 Ngày 19/11/2012, SGDCK Tp.HCM đã có quyết địnnh số 166/2012/QĐ-SGDHCM về việc cảnh cáo trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI (mã CK: HAI)

Lý do: thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II; Điểm 1.2, Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV; Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2010/TT-BTC ngày 05/04/2012.

Trước đó, Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở HAI chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012 và yêu cầu HAI phải nộp chậm nhất là ngày 14/11/2012.

Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 16/11/2012 Sở vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính hợp nhất của HAI.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -9,8 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -40,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX265.421,0 +265.403,5 (1.516.591,3%) 8,84,9
HSX707.788,8 +707.785,3 (20.050.575,1%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX48,5 +0,5 (1,0%) 2,24,4
HNX11,8 -0,2 (-1,7%) 5,85,0
HNX17,5 -0,5 (-2,8%) 2,75,7
UPCOM24,5 -0,5 (-2,0%) 2,55,5
HSX88.473,6 +88.471,7 (4.607.900,5%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược