HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Công bố thông tin: HAI bị cảnh cáo trên toàn thị trường

Lý do: Chậm công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012.

 Ngày 19/11/2012, SGDCK Tp.HCM đã có quyết địnnh số 166/2012/QĐ-SGDHCM về việc cảnh cáo trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI (mã CK: HAI)

Lý do: thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II; Điểm 1.2, Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV; Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2010/TT-BTC ngày 05/04/2012.

Trước đó, Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở HAI chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012 và yêu cầu HAI phải nộp chậm nhất là ngày 14/11/2012.

Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 16/11/2012 Sở vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính hợp nhất của HAI.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,84,4
HNX39,1 +3,1 (8,6%) 3,73,5
HSX778.567,9 +778.549,7 (4.289.530,1%) 8,84,9
HSX203.489,3 +203.485,8 (5.813.880,3%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -46,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX11,4 -0,2 (-1,7%) 5,85,0
HNX16,2 -0,3 (-1,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX44.236,8 +44.235,1 (2.542.245,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược