HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Kết quả kinh doanh: HAI lãi gần 12 tỷ đồng quý IV NĐTC 2011-2012

So với con số lỗ 4,3 tỷ đồng ở cùng kỳ niên độ, lợi nhuận của HAI đã tăng mạnh.

 CTCP Nông dược HAI (HAI) công bố kết quả kinh doanh quý IV niên độ tài chính 2011-2012.

Theo đó, trong quý IV doanh thu HAI dạt 158,82 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ niên độ và lợi nhuận gộp cũng có mức tăng tương đương khi đạt 36,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ HAI đã hoàn nhập dự phòng trên 3 tỷ đồng từ đầu tư tài chính.

Khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, HAI lãi ròng 11,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 4,3 tỷ đồng.

Mặc dù quý IV lợi nhuận tăng mạnh nhưng tính chung cả niên độ, lợi nhuận của HAI vẫn giảm 17% khi đạt đạt 40,93 tỷ đồng.

HAI cho biết, nguyên nhân lợi nhuận cả niên độ giảm là do trong năm 2012 công ty không còn được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả niên độ.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,0 +0,4 (8,7%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX468.910,3 +468.887,5 (2.052.023,9%) 8,84,9
HSX2,0 0,0 (0,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX44.236,8 +44.235,6 (3.538.844,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược