HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Giải trình KQKD quý II: Không được ưu đãi thuế, lãi HAI giảm mạnh

Cộng với chi phí đầu vào tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm.

Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã HAI) giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất QII/2012.

Theo đó, trong quý II/2012 doanh thu tăng 102% so với cùng kỳ, từ 108 tỷ đồng lên 217 tỷ đồng nguyên nhân do tình hình hoạt động của công ty mẹ tốt hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm mạnh từ 12,6 tỷ xuống còn hơn 5 tỷ và chi phí QLDN cũng sụt giảm từ 4 tỷ xuống 2,9 tỷ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn sụt giảm từ 52,7 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng là do công ty không còn được ưu đãi thuế do cổ phần hóa và niêm yết trên sàn. Cộng với chi phí đầu vào tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm từ 116 tỷ xuống còn 96,5 tỷ.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược