HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II: HAI lãi 11,8 tỷ đồng

Trong khi đó cùng kỳ niên độ HAI lỗ 4,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã HAI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 1/10/2011-30/9/2012, tương ứng với quý II/2012.

Quý III/2012, HAI đạt doanh thu 216,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 82%. Công ty lãi hợp nhất 11,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 4,3 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân là do công ty đã triển khai một số chương trình khuyến mãi để kích thích doanh số và tình hình bệnh đạo ôn cũng thúc đẩy doanh số bán hàng.

Lũy kế 3 quý theo niên độ kế toán 1/10/2011-30/9/2012, HAI đạt doanh thu 604 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn 3 quý tăng 20% khiến lợi nhuận gộp giảm 17%. Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 43%.

So với kế hoạch cả năm, HAI đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu (916 tỷ đồng ) và 44% kế hoạch lợi nhuận (67,8 tỷ đồng) sau 3 quý. 


Theo - HOSE/VOVCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược