HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

HAI: Lợi nhuận quý III tăng là do thị trường thuận lợi

CTCP Nông dược HAI (HAI) giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh quý III của công ty biến động trên 10% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do: Tình hình kinh doanh quý III thuận lợi hơn so với cùng kỳ, công ty đã thực hiện một số chương trình khuyến mại để kích thích doanh số bán hàng và tình hình sâu bệnh (đạo ôn) cũng là một nhân tố thúc đẩy việc bán hàng của HAI.

Nền kinh tế phục hồi, chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước đã giúp đỡ công ty cắt giảm chi phí xuống một cách đáng kể.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược