HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HAG – 4/4 GDKHQ mua cổ tức tỷ lệ 5:1

HAG chào bán 107,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP.

 

Ngày 26/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 347/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2013

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 107.474.210 cổ phiếu.

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 08/05/2013.

Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 22/05/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược