HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Giao dịch liên quan: HAG – Chị Phó Tổng Giám đốc bán thành công 54.300 CP

Kể từ ngày 25/3/2013, bà Đoàn Thị Nguyên Dung chị gái ông Đoàn Nguyên Thu không còn là cổ đông của HAG.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Nguyên Dung
Mã chứng khoán: HAG
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 54.300 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đoàn Nguyên Thu
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 54.300 CP
 
Do diễn biến giá không phù hợp 54.300 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/2/2013 đến ngày 25/3/2013.
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX26,9 -0,1 (-0,4%) -4,5-0,7
UPCOM24,6 +0,6 (2,5%) 1,97,2
HSX13,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX61.931,6 +61.928,1 (1.769.372,9%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,3 (281.664,0%) 0,232,7
HNX0,0 -23,9 (-100,0%) 2,43,5
HNX10,7 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX486.605,5 +486.540,7 (750.834,4%) 3,44,9
HSX185.794,7 +185.778,3 (1.132.794,6%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược