HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Quyền lợi cổ đông: HAG – 1/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 23/4/2013.

 

Ngày 20/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 311/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 01/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng         : 03/04/2013

1. Lý do và mục đích               :  Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

2. Nội dung cụ thể:

Thời gian thực hiện:     Ngày 23/04/2013.

Địa điểm thực hiện:  Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM.

Nội dung họp:           

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2012;

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2013;

Và một số nội dung khác.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược