HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Giải trình KQKD: HAG – lợi nhuận quý IV/2012 đạt trên 56,6 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2012 giảm mạnh so với cùng kỳ khi đạt trên 56,6 tỷ đồng.

 

 

HAG cho biết, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hàng hóa và dịch vụ của công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng do giá vốn hàng bán tăng. Tình hình chung của HAG là phải giảm giá bất động sản và các loại sản phẩm để tiêu thụ được hàng trong khi chi phí sản xuất không giảm.
 
Lãi thu nhập tiền gửi giảm và chi phí lãi vay tăng cao là những nguyên nhân góp phần làm lợi nhuận của HAG giảm.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược