HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Kết quả kinh doanh: HAG, lợi nhuận quý IV giảm 84% so với cùng kỳ

Quý IV/2012 HAG lãi ròng 63 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế cả năm lên 351,85 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 70% so với 2011.

 

 

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 với doanh thu thuần đạt 1.730,7 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.
 
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng vọt đến 97,5% lên 1,323 tỷ đồng nên lãi gộp đạt trên 407,7 tỷ đồng, giảm gần 7%.
 
Thêm vào đó, các chi phí khác đều tăng mạnh, như chi phí tài chính tăng 128%, chi phí bán hàng tăng gần 334% và chi phí quản lý tăng 29,5% và hoạt động khác lại lỗ trên 13 tỷ đồng.
 
Các yếu tố trên đã dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý IV của HAG giảm 84% so với cùng kỳ khi đạt có 56,63 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, nhờ lợi ích của cổ đông thiểu số là âm 36,5 tỷ đồng nên lãi ròng của HAG được cải thiện khi đạt 63 tỷ đồng, nhưng vẫn giảm gần 72% so với cùng kỳ. .
 
Kết thúc năm 2012, HAG đạt trên  4.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 40% so với năm 2011, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 351,85  tỷ đồng, giảm xấp xỉ  70%.
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược