HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: HAG bổ sung thông tin về việc chào bán cổ phiếu

Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị bổ sung nội dung triển khai phát hành cổ phiếu như sau:

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.074,74 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án Cao su, Mía đường và bổ sung vốn lưu động.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị trong file đính kèm tại đây.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược