HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: HAG thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Theo đó,Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu trình cho UBCKNN.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu cảu UBCK.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược